Giới thiệu‎ > ‎

Bài hát truyền thống

BÀI TRƯỜNG CA VĂN LANG
-----*-----*-----*-----
http://2sao.vietnamnetjsc.vn/2013/05/15/09/34/1.gif
hình ảnh học sinh Trường trung học phổ thông Văn Lang hát vang bài trường ca

Đây Văn Lang! Đây Văn Lang! trường ta.
Mái ấm với tình thương.
Niềm tin yêu tự hào. 
Trò ngoan - thầy tốt - vang tiếng nơi nơi.

Đây Văn Lang! Đây Văn Lang! trường ta.
Tên ấy đã vang lên 20 năm vững bền.
Vượt sông, vượt hào đứng vững nơi đây.

Tự biên & phổ nhạc
Lê Minh Sơn