Giải Thưởng Văn Lang

đăng 03:28, 28 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ đã cập nhật 19:56, 29 thg 3, 2015 ]
        Giải thưởng Văn Lang là phần thưởng cao nhất của Trường phổ thông Văn Lang dành để trao tặng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyên đạo đức. Giải thưởng này nhằm động viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong học tập và phát triển nhân cách của học sinh Trường phổ thông Văn Lang.
        Mỗi Giải thưởng trị giá như sau: Lớp 10: 300.000đ; Lớp 11: 400.000đ; Lớp 12: 500.000đ (giá trị vật chất của giải thưởng có thể tăng tuỳ vào tiềm năng của Quỹ giải thưởng Văn Lang cho phép).
        Giải thưởng Văn Lang được xét liên tục trong năm học với mốc thời gian là 2 tháng sau mỗi kỳ thi chuyển giai đoạn.
        Mỗi đợt xét tặng Giải thưởng Văn Lang, Nhà trường mời một trong số các Nhà khoa học, Nhà giáo dục, Nhà hoạt động chính trị - xã hội, quân sự, văn học nghệ thuật; Nhà sản xuất kinh doanh nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài; các vị đại diện cho các tổ chức, cơ quan trong nước và quốc tế làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Văn Lang. Giải thưởng Văn Lang là bó đuốc của trí tuệ và tình thương mà thế hệ đi trước truyền lại cho tuổi trẻ hôm nay.
        Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Văn Lang do Cô Nguyễn Hồng Nga, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch, Cô Phạm Việt Hương làm Thư ký Hội đồng; Uỷ viên Hội đồng là các giáo sư và đại diện các Thầy giáo, Cô giáo trong Hội đồng nhà trường. Quỹ Giải thưởng Văn Lang do Thư ký Hội đồng quản lý và chỉ được sử dụng làm phần thưởng cho học sinh đạt Giải thưởng Văn Lang.
        Các em học sinh trung học phổ thông rất biết ơn các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước nhiệt tình với sự nghiệp phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ đã và sẽ đóng góp vào Quỹ Giải thưởng Văn Lang.

Comments