CLB GUITAR

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB GUITAR

VUI LÒNG LIÊN HỆ: CÔ DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT - BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG

GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'So GIAO DUC VÀ DλO TAO HÀ TRUONG THPT VAN LANG NOI LE BE GIANG NĂM HO 2018-2019 Hà Noi'