CLB Báo Chí

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB BÁO CHÍ
VUI LÒNG LIÊN HỆ: CÔ DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT - BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG
GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời và nước