CLB Bóng Đá

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB BÓNG ĐÁ
VUI LÒNG LIÊN HỆ: THẦY PHẠM HỮU ĐỨC - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG
GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang ngồi, cỏ, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời