CLB Nhảy - Âm Nhạc

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB ÂM NHẠC - NHẢY
VUI LÒNG LIÊN HỆ: CÔ DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT - BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG
GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ