CLB Nhảy - Âm Nhạc

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB ÂM NHẠC - NHẢY
VUI LÒNG LIÊN HỆ: CÔ DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT - BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG
GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vũ

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng