CLB Tiếng Nhật

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB TIẾNG NHẬT

VUI LÒNG LIÊN HỆ: THẦY PHẠM HỮU ĐỨC - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG

GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người