CLB Tình Nguyện

HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB TÌNH NGUYỆN

VUI LÒNG LIÊN HỆ: CÔ DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT - BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĂN LANG

GHI CHÚ: TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VĂN LANG PHẢI THAM GIA MỘT CLB BẤT KỲ

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng