Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam

  • Buổi giao lưu gặp gỡ giữa Trường THPT Văn Lang và Trường Đại học Đại Nam DỰ KIẾN CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO NGÀY 15 - 06 -2015
    Được đăng 02:27, 1 thg 4, 2015 bởi THPT Văn Lang
  • Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Đại Nam ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2015 I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc chọn phương án tuyển sinh 1. Cơ sở pháp lý -  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 60 quy định : ”....Trường Đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ Trường trong các hoạt động sau đây....2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng”; -  Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Điều 34.2.b quy định ” Cơ sở giáo dục đại ...
    Được đăng 03:28, 31 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang
  • Đại học Đại Nam - Lịch sử hình thành và phát triển Lịch sử hình thành    Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 1535QĐ -TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng chính phủ. Trường Đại học Đại Nam là một cơ sở Giáo dục Đại học nằm trong hệ thống Giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Ngay từ ngày thành lập, Trường Đại Nam đã đề ra mục tiêu trở thành một trong những Trường hàng đầu trong nước và quốc tế về “Chất lượng, uy tín, đổi mới và phục vụ”. Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công ...
    Được đăng 03:28, 31 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Buổi giao lưu gặp gỡ giữa Trường THPT Văn Lang và Trường Đại học Đại Nam

đăng 02:24, 24 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ đã cập nhật 02:27, 1 thg 4, 2015 ]

DỰ KIẾN CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO NGÀY 15 - 06 -2015

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Đại Nam

đăng 02:15, 24 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ đã cập nhật 03:28, 31 thg 3, 2015 ]ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TỪ NĂM 2015

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc chọn phương án tuyển sinh

1. Cơ sở pháp lý

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 60 quy định : ”....Trường Đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ Trường trong các hoạt động sau đây....2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng”;

-  Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Điều 34.2.b quy định ” Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

-   Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020", Mục V.3.d quy định: ”....Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi”.

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

-  Thông tư số 06/2014/TT- BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 2 quy định: ”2. Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. 3. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh...”

-  Căn cứ quyết định số 3538/QĐ- BGD ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

-  Căn cứ quyết định số 5151/ BGD ĐT- KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyến sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

2. Mục đích của phương án tuyển sinh

-  Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường, đánh giá năng lực người học theo quá trình, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của Trường.

-  Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;

-  Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất đã được Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư;

-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

3. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

-   Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.

-   Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh, được dư luận đồng tình ủng hộ.

-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.

-  Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

-      Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì (với một số ngành đặc thù Nhà trường xét kèm theo kết quả môn thi năng khiếu do Trường Đại học Đại Nam tổ chức thi).

-       Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

       Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1.1. Tổ hợp các môn học sử dụng để xét tuyển:

+ Toán, Vật lý, Hóa học                                       Khối A

+ Toán, Vật lý, Ngoại ngữ                          Khối A1

+ Toán, Vật lý, Ngữ văn                                       Khối A2

+ Toán, Hóa học, Ngoại ngữ                      Khối A3

+ Toán, Hóa học, Sinh học                         Khối B

+ Toán, Hóa học, Ngữ văn                         Khối B1

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý                          Khối C

+ Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ                             Khối C1

+ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ                       Khối D

+ Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật                            Khối V (*)

+ Ngữ Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật               Khối V1 (*)

+ Ngữ Văn, Địa lý, Vẽ mỹ thuật                 Khối V2 (*)

+ Ngữ Văn, ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật           Khối V3 (*)

+ Toán, ngoại ngữ, Tin học                        Khối T (*)

(*) Trong đó các môn : Vẽ mỹ thuật, Tin học do Trường Đại học Đại Nam tổ chức thi sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

Các tổ hợp môn học dùng để xét tuyển được xây dựng dựa trên cơ sở các khối thi ĐH, CĐ của hình thức ba chung cũ. Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn để xét tuyển, Trường Đại học Đại Nam xây dựng thêm các tổ hợp môn học khác, trong mỗi tổ hợp phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn và các môn bổ trợ khác phù hợp với yêu cầu của ngành tuyển sinh. Với mỗi ngành đảm bảo không sử dụng quá 04 tổ hợp môn (khối) để xét tuyển.

1.2. Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì:

1.2.1. Ngành tuyển, Khối xét tuyển/ ngành

I

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Dược học

52720401

A, A3, B, B1

2

Kế toán

52340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A, A1, A2, D

4

Quản trị kinh doanh

52340101

A, A1, A2, D

8

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A, A1, A2, A3

9

Công nghệ thông tin

52480201

A, A1, D, T

10

Kiến trúc

52580102

V, V1, V2, V3

11

Kỹ thuật hóa học

52520301

A, A3, B, B1

12

Ngôn ngữ Anh

52220201

A1, A2, C1, D

13

Ngôn ngữ Trung quốc

52220401

A1, A2, C1, D

14

Quan hệ công chúng

52360708

A2, C, C1, D

 

II

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Công nghệ thông tin

51480202

A, A1, D, T

2

Kế toán

51340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

51340201

A, A1, A2, D

 

1.2.2. Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ chính quy:

1.2.2.1. Tiêu chí xét tuyển

a) Tốt nghiệp THPT, kết quả thi phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục quy định trở lên.

  b) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

  c) Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thuộc các khối xét tuyển, không nhân hệ  số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  d) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

1.2.2.2. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 


1.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

1.3.1. Ngành tuyển, khối tuyển/ngành:

I

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Dược học

52720401

A, A3, B, B1

2

Kế toán

52340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A, A1, A2, D

4

Quản trị kinh doanh

52340101

A, A1, A2, D

8

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A, A1, A2, A3

9

Công nghệ thông tin

52480201

A, A1, D, T

10

Kiến trúc

52480102

A1, A2, C, D

11

Kỹ thuật hóa học

52520301

A, A3, B, B1

12

Ngôn ngữ Anh

52220201

A1, A2, C1, D

13

Ngôn ngữ Trung quốc

52220401

A1, A2, C1, D

14

Quan hệ công chúng

52360708

A2, C, C1, D

II

CÁC NGÀNH  CĐ CHÍNH QUY

 

 

1

Công nghệ thông tin

51480202

A, A1, D, T

2

Kế toán

51340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hang

51340201

A, A1, A2, D

1.3.2.Tiêu chí xét tuyển:

1.3.2.1. Điểm xét tuyển:

          Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của ba môn khối xét tuyển + điểm ưu tiên theo quy định

          Điểm ưu tiên: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành và được cộng cho các thí sinh đạt ngưỡng điểm quy định của trường.

1.3.2.2. Tiêu chí xét tuyển:

-  Tốt nghiệp THPT.

-  Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

-  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng : Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của 03 môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 18,0 điểm đối với bậc đại học, 16,5 điểm đối với  bậc cao đẳng.

-  Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

1.4. Quy trình xét tuyển:

1.4.1. Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

1.4.2. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian:

-      Đợt 1: Từ 02/1/2015 – 10/2/2015  đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước ( Thí sinh nhập học sẽ học theo tích lũy tín chỉ của năm học 2014- 2015)

-      Đợt 2: Từ 15/3/201515/7/2015

          Đối với thí sinh chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng), học bạ từ ngày 01/7/2015 – 15/07/2015.

-      Đợt 3:Từ 20/07/201520/08/2015

-      Đợt 4:Từ 01/09/201525/09/2015

-      Đợt 5:Từ 01/10/2015 – 30/10/2015

* Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Đại Nam

* Phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Đại Nam.

+ Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam

+ Đăng ký trực tuyến (online): Thí sinh vào website tuyển sinh của Trường để điền hồ sơ trực tuyến (online);

1.4.3. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

- Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển

Ưu điểm của phương án :

- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh;

- Đáp ứng  nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

  - Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT là cơ hội để trường phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều chỉnh cho năm sau tiến tới tự chủ tuyển sinh vào năm 2017.

- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác tuyển sinh.

- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và nhà trường trong công tác tuyển sinh.

Nhược điểm là: Tồn tại số lượng hồ sơ ảo khi xét tuyển vì thí sinh có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Điều kiện thực hiện:

3.1. Đi ngũ giảng viên hữu đến ngày 30/09/2014: 181 người

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

2

14

42

72

51

3.2. sở vật chất đến ngày 30/09/2014: 21.640 m2

Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng(m2)

a) Hội tng, giảng đường, phòng học các loại

16. 361

b) Thư viện, trung tâm học liệu

340

c) Phòng thí nghim, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưng thực tập

6. 670

Tổng cộng


21.640 m2

 

         

Trường Đại học Đại Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh:

a) Căn cứ quy định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.

Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban cơ sở vật chất; Ban xét tuyển; ...

b) Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh của các trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác.

c) Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh;

d) Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, ... cho việc tổ chức xét tuyển sinh.

2. Tổ chức thi tuyển và  xét tuyển

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS và các ban giúp việc  HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

a.     Thành phần của HĐTS :

-      Chủ tịch: Hiệu trưởng

-      Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng

-      Các uỷ viên: Một số Trưởng/Phó phòng, khoa.

b.    Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường

-      HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận.

-       HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:

* Tổ chức thi tuyển và sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Tổ chức xét tuyển: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

* Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của nhà trường về xét tuyển;

* Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển;

* Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

* Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ GD&ĐT theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản.

c.      Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

-       Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường.

-      Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

-       Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh;

-       Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của trường;

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo:

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh trực thuộc hiệu trưởng, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.

Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của nhà nước.

4. Chế độ thông tin báo cáo

          Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển.

IV. Lộ trình và cam kết của trường

1. Lộ trình

Năm  2015, 2016:

-  Trường Đại học Đại Nam tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức:

          + Tổ chức thi và sử dụng kết quả thi tuyển sinh đại học và cao đẳng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          + Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh.

Năm 2017:

Tự chủ hoàn toàn tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Cam kết

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký thi tuyển xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, Đại học tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

Đại học Đại Nam - Lịch sử hình thành và phát triển

đăng 01:50, 24 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ đã cập nhật 03:28, 31 thg 3, 2015 ]Lịch sử hình thành

    Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 1535QĐ -TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng chính phủ. Trường Đại học Đại Nam là một cơ sở Giáo dục Đại học nằm trong hệ thống Giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Ngay từ ngày thành lập, Trường Đại Nam đã đề ra mục tiêu trở thành một trong những Trường hàng đầu trong nước và quốc tế về “Chất lượng, uy tín, đổi mới và phục vụ”.

Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày đầu thành lập (2007) Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu 400 sinh viên hệ Đại học - Cao đẳng chính quy. Chỉ sau 2 năm thành lập, năm 2010 quy mô đào tạo của Nhà trường là 3000 sinh viên, đến năm 2011 là 4000 sinh viên, năm 2012 gần 5000 sinh viên, năm học 2013-2014 trường đã có gần 6000 sinh viên Đại học- Cao đẳng chính quy với các ngành đào tạo: Tài chính - ngân hàng; Kế toán- Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật công trình xây dựng; Quan hệ công chúng- truyền thông; Tiếng Anh, Kiến trúc và Dược học . Trường đã xây dựng “Trung tâm tư vấn kế toán, kiểm toán”, thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành như: Câu lạc bộ Kế toán – Kiểm toán, Câu lạc bộ Ngoại ngữ, Câu lạc bộ Khởi nghiệp… nhằm tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trong ghế Nhà trường. Phương châm “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tế” đã được nhà trường phát huy và đạt kết quả tốt.

Năm 2011 Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học và Trung cấp lên Đại học các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin và hệ vừa làm vừa học đối với các ngành Nhà trường đã được phép đào tạo. Từ 200 sinh viên Khóa đầu tiên, sau 7 năm xây dựng và phát triển đến nay Đại học Đại Nam đã có trên 6000 sinh viên với 7 Khóa đào tạo với 3 bậc học: Cao học, Đại học và Cao đẳng. Các cán bộ, giảng viên của Trường đều là những Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao.  Hiện tại, Đại học Đại Nam có trên 200 giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và thạc sỹ nhiều người được đào tạo từ các nước  như Mỹ, Anh, Australia, Singapore….

Ngoài ra, trường thường xuyên mời các chuyên gia, các tổng giám đốc và giám đốc của các tập đoàn, công ty lớn đến đàm thoại và giảng dạy trực tiếp cho sinh viên.  Trường cũng không ngừng mạnh dạn đưa đội ngũ giảng viên trẻ đến làm việc tại các doanh nghiệp để có thêm kinh nghiệm phục vụ cho quá trình giảng dạy…

 Đến nay, Trường đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, Khóa 1: 200 cử nhân, Khóa 2: 800 cử nhân, Khóa 3: 1.300 Cử nhân các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tiếng Trung. Hầu hết các sinh viên ra trường đã có việc làm.

Năm 2013, Trường đã đi vào đào tạo Thạc sỹ Ngành Tài chính Ngân hàng

Hoạt động nghiên cứu Khoa học - Công nghệ  được xem là một trong những nhiệm vụ chính của Nhà trường. Hàng năm Trường đều tổ chức các Hội nghị khoa học sinh viên, giảng viên. Năm 2011, Trường đã tổ chức 2 Hội thảo khoa học: “Sinh viên Đại học Đại Nam với chuẩn tiếng Anh TOEIC”, “Sinh viên Đại Nam với văn hóa giao thông”. Năm 2012, Trường tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với đề tài “Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn hiện nay”.

Về hợp tác quốc tế, Trường đang thực hiện chương trình chuyển đổi tín chỉ 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại nước ngoài với các Trường đại học Saxion (Hà Lan), Đại học Charles Sturt (Australia) và Đại học Worcester (Anh); Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo với Trường Stamford Raffles (Singagore). Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên đoàn kết, nâng  cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong thời đại công nghiệp hiên nay, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm là hai điều cần thiết giúp cho sinh viên có cơ hội việc làm tốt hơn. Chính vì thế Đại Nam đã đưa 10 Kỹ năng mềm vào đào tạo chính khóa. Sinh viên Đại Nam được học Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC đảm bảo chuẩn đầu ra từ 450-600 (nói thông viết thạo). Đại Nam là trường đầu tiên đưa môn học “Học tư duy làm giàu và thành công trong sự nghiệp” vào đào tạo. Vì vậy, Sinh viên Đại Nam ra trường sẽ có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm… Với trình độ này, các cử nhân Đại Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng mà còn đủ điều kiện để tiếp tục học Thạc sỹ ở trong và ngoài nước.

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho thể hệ tương lai Hội đồng quản trị nhà trường đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật vô cùng hiện đại: Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng máy tính được trang bị hiện đại đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên.

Với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Đại Nam đã và đang từng bước hoàn thiện để ngày càng có chỗ đứng trong nền giáo dục nước nhà; bám sát và thực hiện tốt mục tiêu: Chất lượng đào tạo đi đối với đa dạng hóa các loại hình đào tạo, cấp độ và lĩnh vực đào tạo; phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành một trong những trường Đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam. 

TẦM NHÌN - 2020

Đến năm 2020, Trường Đại học Đại Nam đứng trong nhóm 20 của các Trường Đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là Trường Đại học đào tạo đa ngành, đa cấp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

SỨ MỆNH

Đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn và Ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - 2015

Trường Đại học Đại Nam đào tạo nguồn nhân lực đối với các ngành sau:

    Tài chính- Ngân hàng
    Kế toán- Kiểm toán

    
Quản trị kinh doanh

    
Công nghệ thông tin

    
Quan hệ công chúng- truyền thông

    Kỹ thuật công trình xây dựng

    
Ngoại ngữ

    
Kiến trúc

    
Dược học

    
Kỹ thuật hóa học
    Luật kinh tế

        Trường hoạt động với phương châm ”Đào tạo gắn liền với thực tiễn”, nhằm đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo để sinh viên tốt nghiệp ra trường có chất lượng cao, có uy tín làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và đủ khả năng hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể trong phát triển của Trường tới năm 2015 bao gồm:

1. Xây dựng và phát triển Đội ngũ giảng viên, đặc biệt chú trọng phát triển cán bộ giảng viên trẻ, chuyên nghiệp hóa và xây dựng Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên toàn Trường có học vị và học hàm đáp ứng các tiêu chuẩn và qui mô của từng ngành của một Trường Đại học tiên tiến theo chuẩn của Bộ GD&ĐT qui định.

2.Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ (năm học 2012-2013). Xây dựng  các khung chương trình đào tạo Đại học và Thạc sỹ theo tiêu chuẩn đạt chất lượng quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học trong và ngoài nước.

3. Xây dựng môi trường Đại học hiện đại thông qua mô hình học điện tử (E-learning) và các ứng dụng phục vụ tin học hóa giáo dục.

4. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Thạc sỹ các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán- Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội.

5. Nâng cao và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ quốc tế cho sinh viên toàn Trường thông qua việc triển khai đào tạo Tiếng Anh TOEIC và Anh ngữ hóa các chương trình giảng dạy và học tập.

6. Đào tạo và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.

7. Đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua các mô hình thực hành, các trung tâm tư vấn trong Trường và các chương trình liên kết với các doanh nghiệp nhằm  tạo ra những sinh viên khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc ở trong mọi môi trường, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, có thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.

8. Hợp tác quốc tế trao đổi sinh viên và chương trình đào tạo, được quốc tế công nhận bằng tốt nghiệp cử nhân để phát triển cá nhân ở các Trường Đại học nước ngoài.

1-3 of 3