Hướng dẫn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10, 11 & 12


ĐỐI VỚI HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRONG TP. HÀ NỘI CHUYỂN ĐẾN VĂN LANG

Phụ huynh và học sinh lưu ý thời gian làm thủ tục chuyển đến theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngoài thời gian này Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ không duyệt.

* Vào tháng 6, 7 và tuần đầu tháng 8 hàng năm, sau khi có điểm tổng kết cả năm.

* Vào tháng 12 và tuần đầu tháng 1 hàng năm, sau khi có điểm tổng kết học kỳ I.

Bước 1: Phụ huynh hoặc học sinh nhận “Đơn Xin Học” theo mẫu của trường THPT Văn Lang tại Văn phòng nhà trường.      

Bước 2: Đại diện nhà trường hẹn gặp phụ huynh và học sinh. Nếu được nhận vào học thì Văn phòng nhà trường sẽ cấp “Giấy Tiếp Nhận” cho học sinh.

Bước 3: Phụ huynh hoặc học sinh về trường cũ để

+ Xin xác nhận vào “Đơn Xin Chuyển Trường” theo mẫu của Sở GD&ĐT HN(Trường Văn Lang sẽ in đơn này cho phụ huynh).

+ Xin “Giấy Giới Thiệu Chuyển Trường” của trường cũ.

+ Xin “Phiếu Điểm Học Kỳ I” nếu chuyển trường vào dịp kết thúc học kỳ I.

Bước 4: Phụ huynh hoặc học sinh nộp lại các giấy tờ ở bước 3 cho trường Văn Lang.

Bước 5: Nhận “Giấy Vào Lớp” của trường Văn Lang và bắt đầu đi học tại trường Văn Lang.

Bước 6: Khi có thông báo của trường Văn Lang, học sinh về lại trường cũ rút hồ sơ gồm:

+ Học bạ THPT

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.