Lịch học‎ > ‎

Khối lớp 10

Khối Lớp 10

 • Lịch tập trung Khối 10 khóa 25 ngày 15/07/2021 (hình thức trực tuyến) GHI CHÚ: NHÀ TRƯỜNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM MEETING
  Được đăng 03:23, 14 thg 7, 2021 bởi minh lê
 • DỰ KIẾN LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 NGÀY 15-07-2021: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚPVLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.KẾT THÚC TUẦN HỌC VLOC (Van Lang Open Class)TOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN BỊ MỌI THỨ CÁC EM CHỈ VIỆC TỚI THAM GIA.Ghi chú: Các e ...
  Được đăng 21:33, 15 thg 3, 2021 bởi minh lê
 • DỰ KIẾN LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 NGÀY 15-08-2020: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚPVLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.KẾT THÚC TUẦN HỌC VLOC (Van Lang Open Class)TOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN BỊ MỌI THỨ CÁC EM CHỈ VIỆC TỚI THAM GIA.Ghi chú: Các e ...
  Được đăng 22:50, 28 thg 7, 2020 bởi minh lê
 • LỊCH HỌC THÁNG 7 QUÁ TRÌNH HỌC HÈ THẦY UP DATE LỊCH THÁNG 7 QUÁ TRÌNH HỌC HÈ CỦA CHÚNG TA NHÉ- NGÀY 15-07-2019: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚPVLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.- TỚI 31-07-2019: KẾT THÚC TUẦN HỌC HÈTOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN ...
  Được đăng 01:06, 18 thg 6, 2019 bởi minh lê
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »

Lịch tập trung Khối 10 khóa 25 ngày 15/07/2021 (hình thức trực tuyến)

đăng 03:20, 14 thg 7, 2021 bởi minh lê   [ đã cập nhật 03:23, 14 thg 7, 2021 ]


GHI CHÚ: NHÀ TRƯỜNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM MEETING

DỰ KIẾN LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

đăng 21:30, 15 thg 3, 2021 bởi minh lê   [ đã cập nhật 21:33, 15 thg 3, 2021 ]

NGÀY 15-07-2021: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚP
VLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.KẾT THÚC TUẦN HỌC VLOC (Van Lang Open Class)
TOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN BỊ MỌI THỨ CÁC EM CHỈ VIỆC TỚI THAM GIA.
Ghi chú: Các e có thể mời bạn bè của mình ở các trường khác tới tham dự với phương châm của nhà trường là "giao lưu, học hỏi, tăng sự tương tác giữa các e học sinh nói chung và tăng sự đoàn kết của các trường nói riêng"   
Các e xem các hoạt động thường niên và kế hoạch của nhà trường qua FanPage:

DỰ KIẾN LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

đăng 01:55, 16 thg 5, 2020 bởi minh lê   [ đã cập nhật 22:50, 28 thg 7, 2020 ]

NGÀY 15-08-2020: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚP
VLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.KẾT THÚC TUẦN HỌC VLOC (Van Lang Open Class)
TOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN BỊ MỌI THỨ CÁC EM CHỈ VIỆC TỚI THAM GIA.
Ghi chú: Các e có thể mời bạn bè của mình ở các trường khác tới tham dự với phương châm của nhà trường là "giao lưu, học hỏi, tăng sự tương tác giữa các e học sinh nói chung và tăng sự đoàn kết của các trường nói riêng"   
Các e xem các hoạt động thường niên và kế hoạch của nhà trường qua FanPage:

LỊCH HỌC THÁNG 7 QUÁ TRÌNH HỌC HÈ

đăng 21:44, 29 thg 6, 2017 bởi Son Le   [ cập nhật 01:06, 18 thg 6, 2019 bởi minh lê ]

THẦY UP DATE LỊCH THÁNG 7 QUÁ TRÌNH HỌC HÈ CỦA CHÚNG TA NHÉ
- NGÀY 15-07-2019: HỌC SINH LỚP 10 MỚI TẬP TRUNG NHẬN LỚP
VLOC (Van Lang Open Class): là lớp học hệ thống lại toàn bộ kiến thức các cơ bản môn toán và học thêm một số kiến thức mới để có thể tiếp thu tốt các môn học chính ở cấp 3. VLOC cũng giúp học sinh làm quen với môi trường và cách học mới.
- TỚI 31-07-2019: KẾT THÚC TUẦN HỌC HÈ
TOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PARTY CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 10 MỚI VỀ VỚI MÁI TRƯỜNG THPT VĂN LANG, CÁC HỌC SINH LỚP 11, LỚP 12 CHUẨN BỊ MỌI THỨ CÁC EM CHỈ VIỆC TỚI THAM GIA.
Ghi chú: Các e có thể mời bạn bè của mình ở các trường khác tới tham dự với phương châm của nhà trường là "giao lưu, học hỏi, tăng sự tương tác giữa các e học sinh nói chung và tăng sự đoàn kết của các trường nói riêng"   
Các e xem các hoạt động thường niên và kế hoạch của nhà trường qua FanPage:

1-4 of 4