THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀO LỚP 10 & KẾ HOẠCH TẬP TRUNG NGÀY 15/07/2021

đăng 23:15, 9 thg 7, 2021 bởi minh lê   [ đã cập nhật 23:17, 9 thg 7, 2021 ]
THÔNG BÁO KHẨN:
1. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
2. KẾ HOẠCH TẬP TRUNG NGÀY 15/07/2021 (chi tiết danh sách lớp thứ 2 ngày 12/07/2021 nhà trường sẽ cập nhật)
3. KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH NGÀY 15/07/2021 (chủ động linh hoạt phù hợp tình hình dịch Covid-19)
Comments