Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về dịch vụ công 2018-2019

đăng 19:39, 6 thg 4, 2019 bởi Son Le
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời
Comments