KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2015

đăng 18:13, 22 thg 9, 2015 bởi Tuấn Anh Đỗ   [ đã cập nhật 20:15, 22 thg 9, 2015 ]KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2015

 
- Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường về việc triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các học sinh trường THPT Văn Lang.
- Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016;
BCH Đoàn trường THPT Văn Lang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu năm 2015 học sinh nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục học sinh, đảm bảo quyền bình đẳng cho các em học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ hội Tết Trung Thu. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn Cơ sở và các tổ chức đoàn thể nhà trường đối với các học sinh.
2. Yêu cầu
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục học sinh.
- Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cần huy động đông đảo các học sinh Trường THPT Văn Lang tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG
- Tổ chức tết Trung thu bao gồm: Múa lân, văn nghệ, trò chơi, phá cỗ …….
III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 15h00p - 17h30p, ngày 25 tháng 9 năm 2015.
2. Địa điểm: Nhà thể chất nhà trường

IV. BAN TỔ CHỨC
1. Đ/c: Lê Kim Dung: Cố vấn Đoàn trường - Trưởng ban
2. Đ/c: Đỗ Tuấn Anh: Tổng giám thị - Phó Trưởng ban
3. Đ/c: Phạm Hữu Đức: Kế toán - Phó Trưởng ban.

          Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày tết Trung thu học sinh nhà trường năm 2015. BCH Đoàn trường yêu cầu các cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung được phân công./.
 

Nơi nhận

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Đảng uỷ, BGH;

        Cố vấn Đoàn trường

- CĐCS

 

- BTV đoàn TN;

 

- Lưu: VP.

              Lê Kim Dung

 

Comments