Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019

đăng 19:26, 6 thg 4, 2019 bởi Son Le
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Comments