Phát động, tổ chức Cuộc thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2015 - 2016

đăng 20:02, 23 thg 9, 2015 bởi Tuấn Anh Đỗ   [ đã cập nhật 19:44, 22 thg 10, 2015 ]

           Nhằm đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện để học sinh thủ đô tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; Tạo  một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh thêm hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường phổ thông;

 Phát huy những kết quả đạt được trong Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” năm học 2014-2015, đồng thời phát huy những lợi thế của Thủ đô văn hiến, anh hùng trong việc giáo dục văn hóa truyền thống, tư tưởng đạo đức cho các thế hệ học sinh Thủ đô; góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp và chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

        Thực hiện Kế hoạch số 9030 /KH-SGD&ĐT ngày 03tháng 9 năm 2015 về việc triển khai Cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội phát động, tổ chức Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam năm học 2015-2016 (sau đây gọi là Cuộc thi):

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 Học sinh đang học tập tại các trường THCS và THPT.

II. NỘI DUNG CUỘC THI VÀ SẢN PHẨM DỰ THI

1.     Học sinh dự thi trả lời các câu hỏi của Cuộc thi

Câu 1: Nêu những hiểu biết của em về sự kiện Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Lấy dẫn chứng tiêu biểu về những đóng góp của quê hương em cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Theo em độc lập có ý nghĩa như thế nào với một quốc gia?

Câu 2 : Hãy giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám (khoảng 1- 2  trang  A4). Theo em giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám được thể hiện ở những điểm nào?

Câu 3 : Trong lịch sử Thăng  Long – Hà Nội, em yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào ? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của em về nhân vật đó.

2.     Sản phẩm dự thi

 Sản phẩm dự thi của thí sinh bao gồm:

- Bài trả lời các câu hỏi dự thi của thí sinh chưa được công bố (không quá 2 thí sinh cùng làm 1 bài dự thi). Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 10 trang);

        - Các tư liệu, hình ảnh, video clip, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ… minh họa (nếu có)  được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC CUỘC THI

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã ; các trường THCS và THPT thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

         1. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, công bố các quy định và hướng dẫn về Cuộc thi đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

2.     Phát động và triển khai cuộc thi

- Đối với các phòng GD&ĐT: phát động Cuộc thi tới các trường THCS trên địa bàn. Thành lập Ban Giám khảo chấm thi vòng sơ khảo cấp quận, huyện, thị xã, chọn tối đa 60 bài dự thi/quận, huyện, thị xã có chất lượng tốt nhất gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội để tham dự vòng chung khảo.

 - Đối với các trường THCS, THPT: phát động và triển khai Cuộc thi trong toàn thể học sinh. Mỗi trường THPT chủ động tổ chức chấm bài dự thi, chọn 10 bài dự thi/ trường có chất lượng tốt nhất nộp cho trường cụm trưởng THPT (Danh sách các trường cụm trưởng sẽ thông báo sau). Các trường cụm trưởng THPT có trách nhiệm gủi toàn bộ bài dự thi chung khảo về Sở GD&ĐT Hà Nội để tham gia dự vòng  chung khảo Cuộc thi.

  3. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi  các cơ sở giáo dục lập kế hoạch, tổ chức triển khai Cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục và thời gian quy định của Cuộc thi.

 4. Để Cuộc thi đi vào thực tế, thực sự có chất lượng  và trở thành một dịp để bồi đắp thêm cho các em học sinh  lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong cuộc sống, trong học tập, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Giám hiệu các nhà trường cần chỉ đạo tổ/ nhóm Lịch sử nghiên cứu câu hỏi của Cuộc thi, giới thiệu  nguồn tư liệu, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả nhất, phục vụ tốt cho việc trả lời các câu hỏi của Cuộc thi. Các đơn vị cần có hình thức thi đua, khen thưởng nhằm động viên khích lệ học sinh tích cực tham gia Cuộc thi đủ về số lượng, thực về chất lượng.

     5. Thời gian cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

7/9/2015.

Phát động Cuộc thi ở các cơ sở giáo dục.

Từ 30/9 đến 20/10/2015.

Nhận và chấm thi vòng sơ khảo ở các cơ sở. 

Từ 20-30 /10/2015

Các phòng GD&ĐT, cụm trưởng THPT nộp bài dự thi vòng chung khảo về Sở.

Từ 30/10 đến 15/11/2015

 Chấm vòng chung khảo Cuộc thi

Cuối tháng 11 năm 2015.

Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Cấp Thành phố

 6. Bài dự thi vòng chung khảo của các sở giáo dục gửi trực tiếp về địa chỉ:

             Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

                        23 Quang Trung – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội      

       7. Giải thưởng của Cuộc thi

 Các giải dành cho thí sinh tham dự Cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; Học sinh đạt giải vòng chung khảo của Cuộc thi cấp thành phố được nhận phần thưởng của Ban tổ chức Cuộc thi của Sở GD&ĐT Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giấy khen, phần thưởng dành cho các tập thể trường và phòng  GD&ĐT có nhiều bài dự thi đoạt giải và tổ chức, triển khai cuộc thi hiệu quả, động viên được đông đảo học sinh tham gia.

        8. Kinh phí tổ chức Cuộc thi

       Kinh phí tổ chức Cuộc thi và khen thưởng của các ở các cơ sở giáo dục sử dụng từ nguồn Ngân sách và các nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức cuộc thi.

Nhận được công văn này đề nghị các phòng  GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các trường THPT, nghiêm túc triển khai các công việc của Cuộc thi và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 30/10/2015. Trong quá trình triển khai có gì chưa rõ, liên hệ với Bà Ngô Thị Hiền Thúy chuyên viên phòng GDTrH để được hướng dẫn thực hiện.

                              

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTrH.

   KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                  Đã ký

                        

                          Lê Ngọc Quang

Comments