Tuần lễ Quân sự đầu năm học 2018-2019

đăng 19:12, 6 thg 4, 2019 bởi Son Le
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, cây, giày và ngoài trời
Comments