PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

đăng 21:41, 15 thg 3, 2021 bởi minh lê   [ đã cập nhật 21:42, 15 thg 3, 2021 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

----------------------------------------

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lang

 

1. Đăng ký nguyện vọng:

Lớp 10 Cơ Bản        ¨

Lớp 10 Tăng Cường ¨

Lớp 10 CLC            ¨

Lớp 10 Tự Nhiên     ¨

Lớp 10 Xã Hội          ¨

Lớp 10 Anh-Nhật    ¨

2. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên học sinh (chữ in hoa):……………………………………………………………….

Sinh ngày:……….tháng…….…năm………. ……………Giới tính:………………………….

Nơi sinh: huyện (TX, TP):………………………………...Tỉnh:………………………….......

Hộ khẩu thường trú:(ghi rõ thôn, xã, huyện hoặc số nhà, đường, phường, TP): ………………

………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ ở hiện nay:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………..Họ tên mẹ:……………………………………...

Là học sinh trường:……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: Bố:…………………………………Mẹ:………………………………..

3. Đối tượng tuyển sinh:

3.1 Học sinh không dự thi vào lớp 10: nhà trường xét tuyển căn cứ theo điểm tổng kết Học kỳ I lớp 9 ưu tiên học sinh đăng ký hồ sơ trước (số lượng: 02 lớp)

Kết quả học tập và rèn luyện 4 năm THCS:

Xếp loại

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Hạnh kiểm

 

 

 

 

Học lực

 

 

 

 

3.2 Học sinh dự thi vào lớp 10: ưu tiên xét tuyển học sinh nộp hồ sơ trước, không theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (số lượng: 10 lớp)

Xếp loại tốt nghiệp THCS:………………………………………………………………. ..

Đã dự kỳ thi vào lớp 10 khóa ngày: …………………………Tổng điểm:………………………...

4. Học ngoại ngữ ở cấp THCS:

Tiếng Anh: ¨                        Tiếng Nhật: ¨           Tiếng Hàn: ¨                        Tiếng Trung: ¨

 

5. Diện ưu tiên, khuyến khích:

5.1 Diện ưu tiên:

- Con Liệt sĩ:               

- Con Anh hùng lực lượng vũ trang:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số:

- Học sinh khuyết tật:

- Con thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng
  chính sách như thương binh mất sức lao động 81% tr
ở lên:

5.2 Diện khuyến khích:

- Giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố: Giải: .................. Môn: .....................................

- Chứng nhận giải cá nhân, đồng đội: TDTT, văn nghệ, vẽ, viết thư quốc tế, giải toán, Tiếng Anh qua internet quốc gia, thí nghiệm thực hành (Chỉ ghi 01 giải có điểm khuyến khích được cộng cao nhất, cấp TP hoặc quốc gia):

Môn: ...........................Giải: ................................ Cấp:…………………..

6. Nguyện vọng:

- Không xin thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

- Nay tôi làm đơn này kính xin ông, bà Hiệu trưởng cho tôi được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Văn Lang, lớp:…………………………….… (ghi rõ bằng chữ).

- Kính mong Trường THPT Văn Lang và Trường THCS học sinh đã tốt nghiệp mau chóng hoàn thiện hồ sơ nhập học cho học sinh:………………………………………………..

       Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.

 

 

Phụ huynh

Thống nhất với các nội dung
đã ghi trong Phiếu đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hà Nội, ngày ..... tháng ...... năm 2021

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Comments