Học phí, Học bổng và Chế độ ưu đãi năm học 2018 - 2019

 * HỌC PHÍ NHÀ TRƯỜNG VẪN GIỮ ỔN ĐỊNH NHƯ NĂM 2017 VÀ KHÔNG THAY ĐỔI TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HỌC CỦA HỌC SINH:
- HỆ THPT: 1.350.000Đ/ THÁNG/ HỌC SINH
- HỆ TCCN: 500.000Đ/ THÁNG/ HỌC SINH
- Cấp học bổng cho học sinh đạt từ 50đ trong kỳ thi vào 10 (học bổng 01 kỳ học phí tương đương 6.750.000đ), học sinh đạt thành tích tốt trong các cuộc thi cấp Quận trở lên, học sinh đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
* CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CHUNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI.
* HỖ TRỢ CON EM CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG MIỄN 100% HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA.
* HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 CON TRỞ LÊN THEO HỌC TẠI TRƯỜNG THPT VĂN LANG GIẢM 30% HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA TỪ NĂM 2018 - 2019