HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2021 – 2022

HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2021 – 2022

 

I. KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP:

-         Miễn 100% học phí của cả 03 năm học cho những thí sinh có điểm thi vào cấp 3 theo kế hoạch thi của Sở GD&ĐT từ 45 điểm trở lên;

-         Miễn 50% học phí của cả 03 năm học cho những thí sinh có điểm thi vào cấp 3 theo kế hoạch thi của Sở GD&ĐT từ 40 điểm đến dưới 45 điểm;

-         Được chọn tham gia đội thi học sinh giỏi của Trường.

Ghi chú: Chỉ tiêu miễn giảm chiếm 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường. Nếu số lượng đạt lớn hơn 5% chỉ tiêu, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh. Chế độ miễn giảm được duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu học sinh đạt được kết quả học tập xếp loại Giỏi.

II. KHUYẾN KHÍCH TUYỂN SINH:

STT

ĐỐI TƯỢNG

MỨC KHUYẾN KHÍCH

1

Gia đình có hai con trở lên học tại trường.

Giảm 30% học phí hàng năm cho con thứ hai trở đi.

2

CB, NV, GV nhà trường có con học tại trường.

Giảm 20% học phí hàng năm

3

PHHS/HS giới thiệu được 1-2 học sinh

Giảm 10% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

4

PHHS/HS giới thiệu được 3-4 học sinh

Giảm 20% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

5

PHHS/HS giới thiệu từ 5 học sinh trở lên

Giảm 30% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

Các trường hợp trên phải có xác nhận của Ban Tuyển Sinh ngay khi nộp hồ sơ.

III. KHUYẾN KHÍCH ĐÓNG HỌC PHÍ:

Hoàn thành phí đầu năm và học phí Kỳ I trước ngày 30/05/2021

Giảm 5% học phí

Hoàn thành học phí cả năm trước ngày 05/09/2021

Giảm 5% học phí

Lưu ý: Học sinh phù hợp nhiều mức ưu đãi + khuyến khích chỉ được hưởng 01 mức cao nhất. Nhiều học sinh cùng đạt số điểm của học bổng, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh.

V/ HỌC PHÍ HÀNG THÁNG:

1.     Học phí lớp 10 cơ bản:                     1.100.000đ/ tháng/ học sinh

Học phí lớp 10 tăng cường:             1.400.000đ/ tháng/ học sinh

Học phí lớp 10 tự nhiên/xã hội:      1.900.000đ/ tháng/ học sinh

Học phí lớp 10 CLC/NN:                 2.400.000đ/ tháng/ học sinh

 (Nhà trường có tổ chức quản lý bán trú trong ngày).

2.     Ưu tiên: - Cấp học bổng cho học sinh đạt từ 48đ trong kỳ thi vào 10 (học bổng tương đương 01 kỳ học phí), học sinh đạt thành tích tốt trong các cuộc thi, đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật và thể thao cấp Thành Phố.

3.     Miễn giảm học phí: theo Nghị định số 86/2015/NG-CP quy định về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.